Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om surringer til redningsflåder (* 1)


Nedfirbare redningsflåder i containere er almindeligvis anbragt som andre redningsflåder på skråtstillede ramper eller i stativer.

Sådanne flåder er pakket således, at ringen eller sjæklen, hvori man hugger krogen an, når flåden skal udsættes, er anbragt under en gummiklap på den midterste del af øverste containerskal.

Dette forhold bevirker, at surringer på nedfirbare flåder i containere ikke kan anbringes som på almindelige »kast-overbord-flåder«, men skal anbringes på følgende måde:

1. Det skal være muligt ubesværet at hugge flåden an, uden at surringen opgås.

2. Surringen skal være fastgjort på en sådan måde, at flåden efter at være anhugget og surring opgået kan løftes fri og uhindret svinges ud til udsætningspositionen, uden at dette vanskeliggøres af den opgåede surring.

Opmærksomheden henledes på, at alle typer flåder til enhver tid skal være forsvarligt surret. I særdeleshed skal man herudover med jævne mellemrum efterse, at surringsarrangementet er i god stand samt sidder stramt om containeren.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 5 1990