Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ophævelse af visse vejledninger om radioudstyr mv. (* 1)


Følgende vejledninger ophæves:

  • 1) Søfartsstyrelsens vejledning nr. 44 af 1. september 1988 om fornyelse af radio-sikkerhedscertifikater i udlandet.
  • 2) Søfartsstyrelsens vejledning nr. 1 af 2. april 1993 om GMDSS-krav pr. 1. august 1993.

Søfartsstyrelsen, den 6. september 1994

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 8, 1994, 15. september 1994