Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Reservedele til ventilations- og luftkonditioneringsanlæg (* 1)

I henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 67 af 28 februar 1977, § 6, om opholdsrum m.v. i skibe, skal der forefindes fornødne reservedele for til stadighed at kunne sikre driften af ventilatons- og luftkonditioneringsanlægget.

Direktoratet vil anse følgende reservedele som nødvendige som minimum:

En reservemotor for hver motortype i ventilationsanlæggene.

Et sæt ekstra lejer for hver motortype såvel i ventilations- som i luftkonditionerngsanlægget, samt et sæt ekstra lejer for ventilatoren, hvor denne trækkes med remtræk fra en motor.

100% supplement af luftfiltre.

Et sæt kileremme af hver type.

En reservedelskasse med specialværktøj samt mindre reservedele og O-ringe.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i skibstilsynets Meddelelser nr. 359, 19811117