Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ad Teknisk forskrift nr. 3 af 2. maj 1986 (* 1)


Forskriften vedrører last- og fiskeskibe, der er registreret og godkendt som sådanne og derfor allerede opfylder de gældende regler til skibet som enten last- eller fiskeskib.

Forskriften er en overbygning på disse regler, som træder i kraft, når skibets fartstilladelse ønskes udvidet til også at omfatte sejlads med indtil 12 passagerer, der ikke må overnatte om bord. Såfremt overnatning skal finde sted, træder andre regler i kraft.

Til forskriftens pkt. 12 bemærkes, at lejlighedsvis sejlads med passagerer yderst sjældent vil forekomme for et last- eller fiskeskib. Den kan tænkes at finde sted, hvor nogle lystfiskere på tur eller turister pludselig bliver enige om at forsøge at komme på havet og henvender sig til et tilfældigt skib, der tager dem med her og nu eller »i morgen tidlig«. Det lejlighedsvise skal således have et islæt af noget pludseligt og tilfældigt. En lystfiskertur, der på forhånd er arrangeret og aftalt med et eller flere skibe - uanset om arrangøren er en sportsfiskerforening/klub, et firma/forretning eller en privatperson - har derfor ikke denne tilfældighed over sig, og skibstilsynet vil karakterisere en sådan planlagt og aftalt sejlads for en sejlads, der nødvendiggør skibstilsynets forudgående godkendelse af skibet i henhold til forskriften.

Godkendelse er ligeledes påkrævet i situationer, hvor f.eks. overtallige lystfiskere til en lystfiskersejlads med et godkendt skib henvises til bestemte andre skibe.

Lystfartøjer kan alene anvendes til lystfiskerture, når det sker uden betaling. Hvis der ydes betaling, anser skibstilsynet sejladsen for at være erhvervsmæssig, og fartøjet skal da følge de ovennævnte bestemmelser.

Redaktionel note
  • (* 1) Bekendtgjort i Skibstilsynets Meddelelser nr. 398 af 16. maj 1986 og er en vejledning til BEK 10018 af 2. maj 1986