Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Importørvejledning for frisk frugt og grønt

 

 

Indledning

I denne vejledning beskrives reglerne for ansøgning om importlicens for frisk frugt og grønt. De omhandlede varer fremgår af vareoversigten, som indeholder:

-   varebeskrivelse,

-   KN-kode,

-   licensfri mængde, d.v.s. den varemængde der kan indføres uden fremlæggelse af importlicens, og

-   henvisning til det Bilag , hvor der findes yderligere information.

De generelle regler for ansøgning om importlicens er beskrevet i Importørvejledning - generel.

Blanket til ansøgning om importlicens findes på næste side.


Ansøgning om importlicens

ORIGINAL til EU-direktoratet

 

1 Den myndighed, der har udstedt licensen (navn og adresse)

 

EU-direktoratet

Kampmannsgade 3

1780 København V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ansøger (navn, fulde adresse og medlemsstat)

 

 

SE Nr.:

 

 

 

6 Rettigheder ønskes overdraget til:

7 Afsendelsesland   Obligatorisk

  9 JA   9 NEJ

 

 

8 Oprindelsesland   Obligatorisk

  9 JA   9 NEJ

 

 

fra den

 

 

11 Samlet sikkerhedsstillelse i dansk mønt

 

 

 

 

 

 

 

 

13 VARE TIL IMPORT

 

 

14 Varens handelsbetegnelse

 

(1) Nettomasse eller anden måleenhed med angivelse af enhed

15 Beskrivelse ifølge den kombinerede nomenklatur (KN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 KN-kode(r)

 

 

 

 

 

 

 

17 Mængde ( o ) i tal

 

18 Mængde ( o ) i bogstaver

 

20 Særlige bemærkninger

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger til EU-direktoratet

 

 

 

 

 

G Licensen ønskes fremsendt til   G Licensen ønskes afhentet af   A

 

Navn:

 

Adresse:

 

Form for sikkerhedsstillelse:

 

G Engangssikkerhedsstillelse

 

G Løbende sikkerhedsstillelse nr.:

 

Udfyldes af EU-direktoratet

 

 

 

Kode:

Udstedelsesdato:

 

  /   19

 

 

 

 

 

 

Sted og Dato:   Ansøgers underskrift:

 

Forudfastsættelsesdato:

 

  /   19

Tolerance:

 

  %

Deponering:

 

 

Ansøgningsdato:

 

  /   19

Journal nr.:

 

 

Sidste gyldighedsdato:

 

  /   19

 


 

Varebeskrivelse

KN-kode

Licensfri mængde

Henvisning

 

Tomater, undtagen tomater fra Marokko, friske eller kølede:

 

i perioden 1. april - 30. september

 

i perioden 1. oktober - 31. marts

 

Hvidløg, friske eller kølede

 

Agurker, friske eller kølede:

 

-   i perioden 1. november - 30. april

Appelsiner, friske:

 

-   i perioden 1. december - 31. maj:

-   -   blod- og halvblodappelsiner

-   -   Navels, Naveliner, Navelater, Salustia   ner, Vernas, Valencialater, Maltoser,   Shamoutis, Ovalis, Trovita og Hamliner

-   -   andre varer

 

Mandariner (herunder Tangeriner og Satsumas); Wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter:

 

-   i perioden 1. november til slutningen af februar:

 

-   -   Monreales og Satsumas

 

-   -   Mandariner og Wilkings

 

-   -   Tangeriner

 

-   -   andre varer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0702 00 00

 

0702 00 00

 

0703 20 00

 

 

 

0707 00 05

 

 

 

0805 10 10

 

 

0805 10 30

0805 10 50

 

 

 

 

 

 

 

 

0805 20 30

 

0805 20 50

 

0805 20 70

 

0805 20 90

 

 

 

 

350 kg

 

350 kg

 

300 kg

 

 

 

350 kg

 

 

 

350 kg

 

 

350 kg

350 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

350 kg

 

350 kg

 

350 kg

 

350 kg

 

 

 

 

Bilag I

 

Bilag I

 

Bilag II

 

 

 

Bilag I

 

 

 

Bilag I

 

 

Bilag I

Bilag I

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag I

 

Bilag I

 

Bilag I

 

Bilag I

Varebeskrivelse

KN-kode

Licensfri mængde

Henvisning

Citroner (Citrus Limon, Citrus Limonum), friske eller tørrede :

 

i perioden 1. september - 30. november

 

-   i perioden 1. december - 31. maj

 

Druer, friske:

 

-   i perioden 21. juli - 20. november

 

Æbler, friske:

 

æbler i løs afladning, til fremstilling af æble cider eller æblesaft, i perioden 16. september - 15. december

 

-   andre varer:

-   -   i perioden 1. maj - 30. juni:

-   -   -   af sorten Golden Delicious

-   -   -af sorten Granny Smith

-   -   -i andre tilfælde

 

Kirsebær, friske:

 

-   i perioden 21. maj - 10. august:

-   -   surkirsebær (Prunus Cerasus):

-   -   -med oprindelse i Den Tidligere Jugoslavi   ske Republik Makedonien, og Republik   kerne Bosnien-Hercegovina og Kroatien.

 

-   -   -med oprindelse i andre lande

-   -   andre kirsebær

 

i perioden 11. august - 20. maj:

 

-   -   surkirsebær (Prunus Cerasus) med oprin   delse i Den Tidligere Jugoslaviske Repu   blik   Makedonien, og Republikkerne Bosnien-   Hercegovina og Kroatien.

 

 

 

0805 30 10

 

0805 30 10

 

 

 

0806 10 10

 

 

 

 

 

________

 

 

 

 

0808 10 20

0808 10 50

0808 10 90

 

 

 

 

 

 

 

0809 20 05

 

0809 20 05

0809 20 95

 

 

 

 

 

 

 

 

0809 20 05

 

 

 

350 kg

 

350 kg

 

 

 

350 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 kg

350 kg

350 kg

 

 

 

 

 

 

 

350 kg

 

350 kg

350 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

350 kg

 

 

 

Bilag I

 

Bilag I

 

 

 

Bilag I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag I

Bilag I

Bilag I

 

 

 

 

 

 

 

Bilag I

 

Bilag I

Bilag I

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag I

EU-direktoratet, den 1. januar 1998


Bilag 1

Importlicens for frisk frugt og grønt

 

For en række varer under markedsordningen for frisk frugt og grønt, er der indført en ordning med tillægsimporttold som iværksættes når der importeres ud over nærmere fastsatte kvoter. Ordningen medfører, at der ved import fra tredjelande i bestemte perioder, skal fremlægges importlicens for varer nævnt i følgende oversigt.

 

Varebeskrivelse

KN-kode

Tomater, undtagen tomater fra Marokko, friske:

 

-   i perioden 1. april - 30. september

-   i perioden 1. oktober - 31. marts

 

 

0702 00 00

0702 00 00

Agurker, friske eller kølede:

 

-   i perioden 1. november - 30. april

 

 

0707 00 05

Appelsiner, friske:

 

-   i perioden 1. december - 31. maj

 

 

0805 10 10, 0805 10 30 og

0805 10 50

Mandariner, (herunder Tangeriner, Satsumas), Wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter :

 

-   i perioden 1. november til slutningen af februar

 

 

 

0805 20 30, 0805 20 50,

0805 20 70 og 0805 20 90

Citroner, friske eller tørrede:

 

-   i perioden 1. september - 30.november

-   i perioden 1. december - 31. maj

 

 

0805 30 10

0805 30 10

Druer, friske:

 

-   i perioden 21. juli - 20. november

 

 

0806 10 10

Æbler, friske:

 

-   i perioden 1. maj - 30. juni

 

 

0808 10 20, 0808 10 50 og

0808 10 90

Kirsebær, friske:

 

-   hele året, med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Republikkerne Bosnien-Hercegovina og Kroatien

-   i perioden 21. maj - 10. august, med oprindelse i andre lande

 

 

0809 20 05

 

 

0809 20 05 og 0809 20 95

 


Udfyldning af ansøgning

Ansøgeren skal udfylde rubrikkerne 4, 7 til 18 og rubrikken "Angiv form for sikkerhedsstillelse".

Ønskes ansøgningsmængden opdelt på flere licenser angives det i rubrikken »Bemærkning til EU-direktoratet«.

 

Særligt vedrørende:

Rubrik   7:

Afsendeslseslandet kan anføres, uanset landet ikke er obligatorisk.

Rubrik   8:

Udfyldes med varens oprindelsesland, og x-markering i rubrikken "JA" for obligatorisk oprindelse.

Obligatorisk oprindelse indebærer pligt til at indføre varer med oprindelse i det angivne land.

Rubrik 11:

Sikkerhedsstillelsen udgør 15 ECU pr. 1000 kg netto.

Der kræves dog ikke sikkerhedsstillelse, når beløbet er lig med eller under 100 ECU.

Rubrik 15:

Udfyldes med varebeskrivelse og periode som angivet i oversigten.

Rubrik 16:

Udfyldes med den/de KN-koder, der er svarer til den pågældende vare, jf. skemaet på side 1.

Bemærk - ansøgningen skal være dateret, stemplet med virksomhedens navn og underskrevet af en ansvarlig repræsentant for virksomheden.

Gyldighedsperiode

Importlicensen er gyldig i 30 dage regnet fra ansøgningsdagen, men gyldigheden strækker sig dog ikke ud over den sidste dag i den pågældende periode jf. skemaet.

Ændring af oprindelsesland

Efter at licensen er udstedt kan indehaveren én gang søge om at få oprindelseslandet ændret. Ansøgning herom vedlagt originallicens indsendes til EU-direktoratet.

 

Supplerende regler for friske surkirsebær

 

Friske surkirsebær under KN-kode 0809 20 05 med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Republikkerne Bosnien-Hercegovina og Kroatien er underlagt en kvote med præferencestatus. Som følge heraf kan EU maximalt indføre 500 t fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og 2.500 t fra Republikkerne Bosnien-Hercegovina og Kroatien.

Udstedelse

Licensen udstedes den femte arbejdsdag efter ansøgningen er indgivet, med mindre Kommis-sionen træffer særlige foranstaltninger i mellemtiden.

Overstiger den samlede ansøgningsmængde i EU den maximale ansøgningsmængde fastsætter Kommissionen en fælles nedsættelsesprocent.

For varer med oprindelse i Den Tidligere Republik Makedonien indeholder importlicenses rubrik 24 følgende angivelse:"Præferenceværditold - Forordning (EF) nr. ........./97"

For varer med oprindelse i Den Tidligere Republik Makedonien indeholder importlicenses rubrik 24 følgende angivelse:"Præferenceværditold - Forordning (EF) nr. ........./97"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvisning:   Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996, og Kommissionens forordning (EF) nr. 1556/96 af 30. juli 1996, senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1064/97 af 12. juni 1997 og Kommissionens forordninger (EF) nr. ......./97 og ......./97 af .... december 1997.


Bilag II

Importlicens for hvidløg

Ved indførsel af hvidløg henhørende under KN-kode 0703 20 00 fra tredjelande skal der fremlægges importlicens.

Herudover gælder supplerende regler for import af hvidløg med oprindelse i Kina, Taiwan, Libanon, Iran, De Forenede Arabiske Emirater og Vietnam. Reglerne for Kina findes på side 2, for Taiwan på side 3 og for Libanon, Iran, De Forenede Arabiske Emirater og Vietnam på side 4.

Indførsel fra tredjelande

Udfyldning af ansøgning

Rubrik 8:

Udfyldes med vares oprindelsesland, og x-markering i rubrikken "JA" for obligatorisk oprindelse.

Obligatorisk oprindelse indebærer pligt til at indføre varer med   oprindelse i det angivne land.

Rubrik 11:

Sikkerhedsstillelsen udgør 18 ECU pr. 1000 kg netto.

Der kræves dog ikke sikkerhedsstillelse, når beløbet er lig med eller under 100 ECU.

Rubrik 15:

Udfyldes med »Friske hvidløg«.

Rubrik 16:

Udfyldes med KN-kode 0703 20 00.

Udstedelse

Licensen udstedes den femte arbejdsdag efter ansøgningen er indgivet, medmindre Kommis-

sionen træffer særlige foranstaltninger i mellemtiden.

Gyldighedsperiode

Licensens gyldighedsperiode er 40 dage regnet fra udstedelsesdagen.

Returnering af licens

Original licensen bedes indsendt til EU-direktoratet hurtigst muligt efter gyldighedsperiodens udløb.

 

 

 

 

Henvisning: Rådets forordning (EF) nr.

2200/96 af 28. oktober 1996, Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/93 af 12. juli 1993, senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1662/94 af 8. juli 1994.

Supplerende regler for hvidløg med oprindelse i Kina

 

Hvidløg med oprindelse i Kina er underlagt en kvote der medfører, at ansøgning om importlicens kun kan indgives to gange i hver delperiode med mindst 5 dages mellemrum.

Hver ansøgning må maximalt være på 50 % af den samlede ansøgningsmængde for delperioden. Ansøgningsperiode og -mængde fremgår af nedenstående skema.

 

Delperiode

Periode for indgivelse af ansøgning

Mængde i tons

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Januar

Februar

Marts

April

Maj

1. juni til 3. juli 1997

4. juli til 4. august 1997

5. august til 4. september 1997

5. september til 5. oktober 1997

6. oktober til 6. november 1997

7. november til 4. december 1997

5. december 1997 til 7. januar 1998

8. januar til 4. februar 1998

5. februar til 4. marts 1998

5. marts til 2. april 1998

3. april til 4. maj 1998

5. maj til 31. maj 1998

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

Den samlede udstedelsesmængde i EU kan godt være større end ovennævnte, idet de mængder der ikke blev ansøgt om i den foregående delperiode, og tidligere udstedte licensers uudnyttede mængder, som Kommissionen er underrettet om, vil påvirke den samlede udstedelsesmængde.

Udfyldning af ansøgning

Licensen udfyldes som angivet på side 1. Bemærk - ansøgningsmængden kan ikke overstige 50% af den samlede ansøgningsmængde for delperioden.

Udstedelse

Licensen udstedes den femte arbejdsdag efter ansøgningen er indgivet, medmindre Kommis-sionen træffer særlige foranstaltninger i mellemtiden.

Hvis den samlede ansøgningsmængde i EU vedrørende en delperiode overstiger den maximale ansøgningsmægde, fastsætter Kommissionen en fælles nedsættelsesprocent.

Returnering af licens

Original licensen bedes indsendt til EU-direktoratet hurtigst muligt efter gyldighedsperiodens udløb.

Indeholder licensen en uudnyttet mængde, underretter vi Kommissionen herom, således at den maksimale udstedelsesmængde forhøjes.

 

 

 

 

 

Henvisning:   Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996, Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/93 af 12. juli 1993 og Kommissionens forordning (EF) nr. 903/97 af 21. maj 1997.

Supplerende regler for hvidløg med oprindelse i Taiwan

Hvidløg med oprindelse i Taiwan kan kun overgå til fri omsætning i Fællesskabet:

-   Hvis der ud over importlicensen forelægges et oprindelsescertifikat, som er udstedt af en af følgende myndigheder:

-   Bureau of Commodity Inspection & Quarantine, eller

-   Ministry of Economic Affairs for Export & Import Cerificate udstedt på vegne af Ministry of Economic Affairs Republic of China.

 

og

 

-   hvis varen er transporteret direkte fra Taiwan til Fællesskabet. Se afsnit herom.

Nedenstående varer anses for at være forsendt direkte fra Taiwan til Fællesskabet:

a)   varer, hvis transport foregår uden passage af noget andet lands territorium

b)   varer, hvis transport foregår gennem andre landes territorier end Taiwan med eller uden omladning eller midlertidig oplagring i disse lande, hvis transporten gennem disse lande har været nødvendig af geografiske grunde eller udelukkende af hensyn til transportvilkårene, og hvis varerne:

-   er forblevet under tilsyn af toldmyndighederne i transit- eller oplagringslandet

-   ikke er bragt i handelen eller overgået til frit forbrug der, og

-   i givet fald ikke har undergået andre behandlinger end losning og ladning eller enhver anden behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Som dokumentation for at disse betingelser er opfyldt, skal toldmyndighederne i Fællesskabet have forelagt:

a)   et gennemgående transportdokument, der er udfærdiget i udførselslandet som grundlag for transporten igennem transitlandet, eller

b)   en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

-   en nøjagtig beskrivelse af varerne

-   datoen for varernes losning og ladning, eller eventuelt for indskibning og udskibning, med angivelse af de anvendte skibe

-   dokumenterede oplysninger om de nærmere omstændigheder, hvorunder varerne har henligget i transitlandet

c)   eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvisning:   Rådets forordning (EØF) nr.

2200/96 af 28. oktober 1996, Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/93 af 12. juli 1993 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1084/-95 af 18. maj 1995.


Supplerende regler for hvidløg med oprindelse i Libanon, Iran, De Forenede Arabiske Emirater eller Vietnam

Hvidløg med oprindelse i Libanon, Iran, De Forenede Arabiske Emirater eller Vietnam kan kun overgå til fri omsætning i Fællesskabet:

-   Hvis der ud over importlicensen forelægges et oprindelsescertifikat, som er udstedt af de ansvarlige myndigheder i disse lande, jf. artikel 55-65 i forordning (EØF) nr. 2454/93,

 

og

 

-   hvis varen er transporteret direkte fra disse   lande til Fællesskabet. Se afsnit herom.

Nedenstående varer anses for at være for-sendt direkte fra Libanon, Iran De Forenede Arabiske Emirater og Vietnam til Fællesskabet:

a)   varer, hvis transport foregår uden passage af noget andet tredjelands territorium

b)   varer, hvis transport foregår gennem andre   landes territorier end Libanon, Iran, De   Forenede Arabiske Emirater og Vietnam   med eller uden omladning eller midlertidig   oplagring i disse lande, hvis transporten   gennem disse lande har været nødvendig af geografiske grunde eller udelukkende af   hensyn til transportvilkårerne, og hvis varerne:

-   er forblevet under opsyn af toldmyndighederne i transit- eller oplagringslandet

-   ikke er bragt i handelen eller overgået til frit forbrug der, og

-   i givet fald ikke har undergået andre behandlinger end aflæsning og genpålæsning   eller enhver anden behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Som dokumentation for at ovennævnte betingelser er opfyldt, skal toldmyndighederne i Fællesskabet have forelagt:

a)   enten et gennemgående transportdokument, der er udfærdiget i udførselslandet som grundlag for transporten igennem transitlandet,

b)   eller en erklæring fra toldmyndighederne i   transitlandet, der indeholder:

-   en nøjagtig beskrivelse af varerne

-   datoen for varernes aflæsning og genpålæsning eller eventuelt for indskibning og udskibning, med angivelse af de anvendte skibe

-   en attestering af de betingelser, opholdet fandt sted under

c)   eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvisning: Rådets forordning (EØF) nr. 2200/-96 af 28. oktober 1996, Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/93 af 12. juni 1993 og Kommissionens forordning (EF) nr. 544/97 af 25. marts 1997.