Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om foranstaltninger mod sundhedsfare ved klargøring af maling og lignende og ved malerarbejde (* 1)


Søfartsstyrelsen er bekendt med et tilfælde, hvor en midaldrende bådsmand har været sygemeldt i længere tid på grund af forgiftningssymptomer.

Årsagen til sygdommen kan skyldes, at bådsmanden i en lang årrække ofte har været beskæftiget med at aftappe, omhælde og blande maling indeholdende organiske opløsningsmidler, der i utilstrækkeligt ventilerede rum kan forårsage sundhedsskadelige koncentrationer af dampe.

I denne anledning skal Søfartsstyrelsen indskærpe nødvendigheden af, at malerskabe, storesrum og andre steder, hvor maling opbevares og klargøres til anvendelse, samt stedet, hvor malerarbejde foregår, holdes velventilerede, således at sundhedsskadelige koncentrationer af dampe fra organiske oplysningsmidler undgås.

Søfartsstyrelsen, den 1. september 1988

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988.