Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om påmærkning på passagerfartøjer under 20 tons brutto (* 1)


I henhold til § 49, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 5 af 6. januar 1987 om skibsregistrering, skal kontrolnummeret påmales passagerfartøjer, der måler under 20 registertons brutto. Søfarsstyrelsen anser en højde af 15 cm for bogstavet P og 10 cm for tallene for passende. Kontrolnummeret påmales fartøjets bov på begge sider med lys farve på mørk bund eller omvendt.

Søfartsstyrelsen, den 1. september 1988

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988.