Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om forældede nødsignaler (* 1)


Forældede nødsignaler såsom faldskærmssignaler, håndblus, røgsignaler m.m. kan afleveres til politiet, som herefter drager omsorg for, at materialet bringes til destruktion på en betryggende måde.

Søfartsstyrelsen, den 1. september 1988

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988.