Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om stabilitetsberegninger (* 1)


I regler om kontrol af passager- og lastskibes stabilitet i »Skibstilsynets Meddelelser« B, C, D, E og F, og i Skibstilsynets retningslinier for kontrol med fiskeskibes stabilitet af oktober 1978 er det krævet, at der skal benyttes MS kurver/tabeller som grundlag for beregning af GZ-værdierne. Fremover vil Søfartsstyrelsen kunne acceptere KN kurver/tabeller i stedet for MS kurver/tabeller.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988