Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning for udskiftning af redningsveste i eksisterende skibe (* 1) (* 2)


Den 1. juli 1986 trådte det reviderede kapitel III til SOLAS 74 (1983 amendments) i kraft for skibe bygget på eller efter denne dato.

De reviderede regler indeholdt bl.a. nye og strengere krav til redningsveste, hvorfor direktoratet tilbagekaldte godkendelsen af de hidtil godkendte redningsveste Merman XII og Seepilz-DK.

Da de nye redningsveste, der er godkendt i henhold til kravene i det reviderede kapitel III, adskiller sig væsentligt fra de hidtil godkendte såvel i konstruktion som betjening, kræver skibstilsynet, at der i samme skib kun må være een type redningsvest.

For at man ikke i et eksisterende skib som følge heraf ved kassation af nogle få redningsveste skal være henvist til at udskifte samtlige redningsveste til de nye godkendte, vil skibstilsynet imidlertid tillade, at de hidtil godkendte redningsveste kan flyttes fra et eksisterende skib til et andet eksisterende skib.

Opmærksomheden henledes på, at eksisterende redningsveste, der i henhold til reglerne senest den 1. juli 1991 skal være forsynet med lys, kan modificeres.

Ovenstående er gældende for alle eksisterende skibe, som kræves udrustet med redningsveste af godkendt type.

Redaktionel note
  • (* 2) Ikrafttræden den 30. december 1987.
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser af 30. december 1987.