Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om opdriftsmidler i åbne fartøjer, bygget af træ, der anvendes til udlejning (* 1)


Med henvisning til »Skibstilsynets Meddelelser« nr. 318, pkt. 2.5.6. skal man meddele, at alle åbne fartøjer bygget af træ, herunder også trækanoer, der tages i brug til udlejning efter den 1. maj 1978, skal være forsynet med opdriftsmiddel.

Rumfanget af dette opdriftsmiddel i antal dm3 skal være lig det antal kg, det tilladte antal personer og udrustning vejer, når en persons vægt ansættes til 25 kg.

Søfartsstyrelsen, den 1. september 1988

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988.