Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om rengøring af antenneisolatorer (* 1)


Opmærksomheden henledes på, at snavsede og overmalede antenneisolatorer kan medføre for stor afledning. I særlig grad bør man være opmærksom på, at isolatorer, der er overmalet med elektrisk ledende malinger, kan afstedkomme direkte kortslutning til jord.

Antenneisolatorer til såvel sende- og modtageantenner skal derfor altid holdes godt rene.

Søfartsstyrelsen, den 1. september 1988

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988.