Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om anvendelse af pakninger i forbindelse med flaskegasanlæg i skibe (* 1)


Efter en gaseksplosion i et dansk fiskefartøj blev det konstateret, at eksplosionen skyldtes gas, der var sivet ud ved en læk pakning anvendt til afblænding af en studs på en gashane.

Pakningen, der var af aluminium, var stærkt tæret, og Søfartsstyrelsen skal for at søge lignende alvorlige ulykker afværget advare mod brug af aluminiumspakninger i flaskegasanlæg i skibe og lade eventuelle pakninger af aluminium udskifte med pakninger af kobber eller kobberlegeringer.

Søfartsstyrelsen den 1. september 1988

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988.