Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Den europæiske Patentkonvention af 5. oktober 1973

I henhold til kgl. resolution af 20. oktober 1989 har Danmark

ratificeret en den 5. oktober 1973 i Munchen undertegnet konvention

om meddelelse af europæiske patenter (Den europæiske

  • Patentkonvention). Konventionen er trådt i kraft den 5. oktober 1977.

Danmarks ratifikationsdokument blev deponeret hos Forbundsrepublikken Tysklands regering den 30. oktober 1989, og konventionen er trådt i kraft for Danmarks vedkommende den 1. januar 1990.

Ratifikationen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Konventionen er hidtil ratificeret af følgende lande:

Belgien, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Forbundsrepublikken Tyskland og Østrig.

Konventionens hovedformål er at simplificere og billiggøre udstedelsen af patenter, hvilket sker gennem en fælles ansøgningsprocedure med henblik på opnåelse af patent i flere lande.

Konventionen er offentliggjort i Folketingstidende 1976/77 tillæg A, spalte 1295 ff. som bilag 2 til forslag til lov om ændring af patentloven.

Nærmere oplysning om konventionens indhold kan fås ved henvendelse til:

Patentdirektoratet

Helgeshøj Alle 81

2630 Tåstrup

Tlf. 43 71 71 71

Udenrigsministeriet, den 15. marts 1990

Uffe Ellemann-Jensen

Officielle noter

Ingen