Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udvidelse til Færøerne af Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret, som revideret senest i Stockholm den 14. juli 1967


Med virkning fra den 4. maj 1971 finder den reviderede Pariserkonvention af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret også anvendelse på Færøerne.

Med virkning fra nævnte dato har Danmark med det færøske Landstyres indforståelse tilbagekaldt det forbehold med hensyn til konventionens anvendelse i forhold til Færøerne, der blev taget i forbindelse med tiltrædelsen den 26. januar 1970 af Pariserkonventionen med de på konferencen i Stockholm i juli 1967 vedtagne ændringer, jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 13. oktober 1970, Lovtidende C.

Udenrigsministeriet, den 29. juni 1971.

Poul Hartling.

Officielle noter

Ingen