Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i Pariserkonventionen af 20. marts 1883, som revideret den 14. juli 1967, om beskyttelse af industriel ejendomsret


På Unionen til beskyttelse af industriel ejendomsret (Pariser-Unionen)»s generalforsamling den 28. september 1979 vedtoges følgende ændringer i Pariserkonventionen af 20. marts 1883 vedrørende beskyttelse af industriel ejendomsret, senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967, jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 13. oktober 1970, Lovtidende C.

Artikel 13 (2) (a)

I stk. (vi) ændres »treårige« til »toårige«.

Artikel 13 (7) (a)

»tredje« ændres til »andet«.

Artikel 14 (6) (a)

I stk. (ii) ændres »treårige« til »toårige« og stk. (iii) udgår.

Ifølge meddelelse af 24. maj 1984 fra generaldirektøren for Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret (WIPO) trådte ændringerne i kraft den 3. juni 1984.

Udenrigsministeriet, den 12. september 1984

Uffe Ellemann-Jensen

Officielle noter

Ingen