Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære om ansættelse af opsynsmænd.

 

    Cirkulære af 11. januar 1954 om ansættelse af opsynsmænd ophæves med virkning fra den 1. september 1999.

Fødevaredirektoratet, den 13. august 1999

P.D.V.
Kristian Hermansen

    /Thomas Pihl