Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om udstedelse af plantesundhedscertifikater for frø og konsumvarer til eksport

 

Plantedirektoratet udsteder på bestilling plantesundhedscertifikater for et parti frø eller konsumvarer til eksport, hvis en undersøgelse af partiet viser, at det overholder plantesundhedslovgivningen i bestemmelseslandet.

  1. Bestilling af plantesundhedscertifikater skal foretages på en særlig blanket, der rekvireres i Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Lyngby. Tlf. 45 96 66 00. Fax 45 96 66 10.
  2. Prøvetagning skal på foranledning af den, der bestiller plantesundhedscertifikatet være foretaget af en inspektionsvirksomhed, der er godkendt til prøvetagning i henhold til den europæiske standard EN 45004, jf. bilaget. Inspektionsvirksomheden må hverken direkte eller indirekte deltage i den handel, prøvetagningen vedrører.
  3. Prøverne skal udtages som repræsentative prøver, der bedst muligt belyser partiets kvalitet, og skal være af følgende størrelse:

For 20 tons eller derunder 1 kg

Under 100 tons 3 kg

Under 200 tons 5 kg

Under 500 tons 10 kg

Under 1000 tons 15 kg

For 1000 tons eller derover 17 kg

4. Prøverne skal emballeres insekttæt og solidt. Inderste emballage skal lukkes med snor, plombe eller laksegl og med en mærkeseddel. På mærkesedlen skal være anført rekvirentens navn, antal kg, dato og sted for prøvetagning samt inspektionsvirksomhedens og prøvetagers navn og telefonnummer. Prøverne skal sendes til Plantedirektoratet.

5. Udgifter forbundet med udstedelsen af plantesundhedscertifikatet, herunder betaling for prøvetagning og analyse, skal afholdes af rekvirenten.

6. Vejledningen træder i kraft den 1. november 1999.

  1. »Vejledningen for tilvejebringelse af plantesundhedscertifikater for foder- og brødkorn samt malt til eksport« af 1. juni 1980 ophæves.

 

 

 

 

 

 

 

Plantedirektoratet, den 28. oktober 1999

/Tine Østergaard


Bilag 1

Fortegnelse over akkrediterede virksomheder pr. 18. august 1999

DANAK godkender løbende inspektionsselskaber, men ændringer som ikke afføder behov for tilpasning af vejledningen vil ikke medføre ændring af nærværende bilag. Derfor henvises til DANAK s fortegnelse af godkendte inspektionsselskaber.

 

 

 

Sjælland

 

Vejerkontoret i København ApS

V/ Henning Lind Hansen

Lüdersvej 41

2100 København Ø

Telefon 39 27 31 44

Telefax 39 27 51 44

 

Kalundborg Vejekompagni I/S

V/ Birgit Jensen

Juelsmindevej 7

4400 Kalundborg

Telefon 59 51 06 89

Telefax 59 51 06 89

 

Køge Vejerbod A/S

V/ Claus Reenberg

Havnen 2

4600 Køge

Telefon 56 65 01 04

Telefax 56 65 31 88

 

Vejer og Måler i Nakskov Aps

v/ Hans Morten Simonsen

Havnegade 2

4900 Nakskov

Telefon 54 95 01 48

Telefax 54 92 68 28

 

Vejerkontoret Ringsted

V/ Svend Østergaard

Thorsvej 21

4100 Ringsted

Telefon 57 61 44 34

Telefax 57 61 12 90

 

Sjælland

 

Vejer og Måler i Køge

Fisker & Bom Køge ApS

V/ Niels-Erik Sunesen

Carlsensvej 7

4600 Køge

Telefon 53 63 19 88

Telefax 56 63 14 80

 

Vejerboden

V/ John Jensen

Toldbodsgade 1

4700 Næstved

Telefon 55 72 22 91

Telefax 55 72 22 91

 

Vejerboden

V/ John Jensen

Sydhavnsvej 1

4760 Vordingborg

Telefon 55 34 55 12

Telefax 55 34 55 12

 

Øerne

 

Vejer og Måler

V/ Jørn Madsen

Havnepladsen 16

4941 Bandholm

Telefon 54 78 80 70

Telefax 54 40 05 32

 

 

 

 

 

Øerne

 

Vejer og Måler

V/ Jørgen Rasmussen

Havnepladsen

4800 Nykøbing F

Telefon 54 85 00 25

Telefax 54 85 00 25

 

Marquardt & Tornøe s Eftf.

V/ Mogens Jensen

Femøgade 4

4800 Nykøbing F

Telefon 54 44 21 77

Telefax 54 86 00 82

 

Fyn

 

Dan Vejer Odense ApS

v/ Bo Hansen

Havnegade 2

5000 Odense

Telefon 66 12 01 33

Telefax 66 19 04 90

 

Vejerboden Assens

v/ Flemming Pedersen

Ndr. Havnevej 12

5612 Assens

Telefon 64 71 12 00

Telefax 64 71 12 55

 

Vejerboden C.E. Jensen ApS.

V/ Alfred Jacobsen

Østre Havnevej 10

5700 Svendborg

Telefon 62 21 02 44

Telefax 62 20 20 88

 

Jylland

 

Vejer og Måler i Kolding ApS

V/ Lars Fogh Sørensen

Sdr. Havnegade 5

6000 Kolding

Telefon/fax 75 52 04 58

 

 

Jylland

 

Vejer og Måler i Esbjerg

V/ Kjeld Madsen

Kogade 3

6700 Esbjerg

Telefon 75 12 54 99

Telefax 75 12 65 08

 

Vejerkontoret Christian Duus A/S

V/ Christian Duus

Gl. Vejlevej 2 B

7200 Grindsted

Telefon 75 32 06 35

Telefax 75 32 08 08

 

Vejerkontoret Christian Duus A/S

V/ Christian Duus

Bygmarken 13

6230 Rødekro

Telefon 74 66 28 64

Telefax 74 69 35 22

 

Vejer og Måler

v/ L. Iversen

Havnen 7

7700 Thisted

Telefon 97 92 30 33

Telefax 97 92 38 80

 

Vejer og Måler Arne Smalbro Jacobsen

V/ Arne Smalbro Jacobsen

Knudevej 18

6600 Vejen

Telefon 75 36 09 73

Telefax 75 36 27 42

 

Dan Vejer i Fredericia ApS.

V/ Niels Brøchner-Mortensen

Centerhavnsvej 13

7000 Fredericia

Telefon 76 20 50 70

Telefax 76 20 50 74

 

 

 

 

 

Jylland

 

Vestlimfjordens Vejerkontor ApS.

V/ Jacob Hansen

Kulgade 1-3, Havnen

7600 Struer

Telefon 97 85 11 77

Telefax 97 85 58 11

 

Brovægten Hanstholm

V/ Lindy Oddershede

Kai Lindbergsgade 25

7730 Hanstholm

Telefon 97 96 17 23

Telefax 97 96 22 97

 

Vejerkontoret Christian Duus A/S

V/ Christian Duus

Østhavnsvej 7

8000 Århus C

Telefon 86 13 37 66

Telefax 86 13 37 98

 

Vejer og Måler O. Løgstrup

V/ Otto Løgstrup

Ndr. Kajgade 15

8500 Grenå

Telefon 86 32 12 50

Telefax 86 30 12 50

 

Vejerboden

V/ Karl Christensen

Kulholmsvej 3

8900 Randers

Telefon 86 42 14 14

Telefax 86 42 18 65

 

Vejer og Måler Hadsund

V/ Eigil Mikkelsen

Havnevej 10

9560 Hadsund

Telefon 98 57 47 05

Telefax 98 57 47 05

 

 

 

 

 

Jylland

 

Horsens Vejer og Måler

Horsens Terminalen A/S

V/ Thorkild Jørgensen

Grønlandsvej 28 A

8700 Horsens

Telefon 75 62 13 47

Telefax 75 62 18 49

 

Vejer og Måler

V/ Per Pedersen

Gasværksvej 43

9000 Aalborg

Telefon 98 16 18 88

Telefax 98 13 66 56

 

Vejer og Måler

V/ S.Å. Leth Jensen

Østhavnsvej 8

9850 Hirtshals

Telefon 98 94 13 12

Telefax 98 94 47 09

 

Vejer og Måler

Kaj W. Poulsen

Fabrikskaj

9990 Skagen

Telefon 98 44 28 11

Telefax 98 44 21 49

 

Vejer og Måler Arne Smalbro Jacobsen

V/ Arne smalbro Jacobsen

Ellehammersvej 7

7100 Vejle

Telefon 75 36 09 73

Telefax 75 36 27 42

 

Vejer og Måler Arne Smalbro Jacobsen

V/ Arne smalbro Jacobsen

Transitvej 8

6330 Padborg

Telefon 75 36 09 73

Telefax 75 36 27 42