Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære vedrørende fortegnelse over lærlinge og efg-uddannelser indenfor handels- og kontorområdet. (* 1)


Butik (se særskilt branchefortegnelse)

handel ( en gros)

Kontor, all round - bank - edb - forsikring - kommune/amtskommune - korrespondence - lægesekretær - regnskab - skibsmægler - sparekasse - spedition - turisterhvervet

P.D.V.

E.B.

Erik Tingsø

fuldmægtig

Redaktionel note
  • (* 1) EMU-cirkulære nr. 70/85