Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om anvendelse af reglerne i bekendtgørelse nr. 315 af 17. maj 1989 med senere ændring om et ledigt arbejdsløshedskassemedlems rådighedsforpligtelse og konsekvenserne af selvforskyldt ledighed.

(Om medlemmer, der nægter at medvirke til udvikling eller produktion

af krigsmateriel og om arbejdsløshedskassens tavshedspligt i disse

sager)


Til § 25, nr. 9.

Når et medlem gør gældende, at arbejdet består i udvikling og produktion af krigsmateriel, skal arbejdsløshedskassen indhente en skriftlig erklæring fra Justitsministeriet (Slotsholmsgade 10, 1216 København K), om den pågældende virksomhed er omfattet af lov om krigsmateriel m.v.

Til § 28, stk. 1, nr. 14.

Se bemærkningerne til § 25, nr. 9.

Til § 31.

En arbejdsløshedskasse, som er i besiddelse af oplysning, om en virksomhed er omfattet af lov om krigsmateriel m.v., må ikke videregive denne oplysning til private personer eller foreninger. Derimod skal arbejdsløshedskassen videregive denne oplysning til Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, fx til brug for direktoratets behandling af en klage fra et medlem eller i forbindelse med direktoratets tilsyn med arbejdsløshedskasserne.

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, den 12. september 1990

Tove Loft

/ Jytte Kirkeby

Officielle noter

Ingen