Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære om forbud mod antibiotika og kemoterapeutika i kød og slagteaffald fra husdyr samt i mælk og æg.

(Til samtlige dyrlæger)

 

Cirkulære nr. 250 af 25. september 1972 om forbud mod antibiotika og kemoterapeutika i kød og slagteaffald fra husdyr samt i mælk og æg ophæves den 24. juni 2000.

Fødevaredirektoratet, den 14. juni 2000

P.D.V.
Preben Willeberg

    /Pernille Birk