Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Protokol vedrørende det tredje dansk-østrigske møde om samarbejdet inden for områderne kultur, videnskab og uddannelse

(Kulturprogram med Østrig)


Resumee

Efter forhandlinger i Wien i dagene 14. - 15. oktober 1986 mellem en dansk og en østrigsk delegation vedrørende de kulturelle forbindelser mellem de to lande er der vedtaget et nyt samarbejdsprogram for perioden 1. januar 1987 - 31. december 1989.

Programmet indeholder bestemmelser om en videreførelse af samarbejdet mellem de to lande inden for uddannelse, videnskab og kultur, bl.a. ved udveksling af stipendier og støtte til studie- og forskningsbesøg i de respektive lande såvel som besøg af kunstnere og andre repræsentanter for kulturlivet, udveksling af udstillinger m.v. samt samarbejde i øvrigt mellem uddannelsesmæssige og kulturelle institutioner i de to lande.

Den fulde ordlyd af programmet, som foreligger på tysk, kan fås ved henvendelse til Kulturministeriet eller Undervisningsministeriet.

Redaktionel note
  • (* 1) Aftalen er ikke tidligere bekendtgjort