Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 1. juli 1968 om ikke-spredning af kernevåben


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 23 af 25. februar 1969 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 43 af 14. april 1982, Lovtidende C, meddeles det, at nedennævnte lande med virkning fra de anførte datoer har tiltrådt traktaten af 1. juli 1968 om ikke-spredning af kernevåben:

  

 Nauru ..............................................  7. juni 1982  

 Vietnam ............................................ 14. juni 1982  

 Uganda ............................................. 20. oktober 1982  

Udenrigsministeriet, den 4. marts 1983

F.M.

Eigil Jørgensen

Officielle noter

Ingen