Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes ratifikation af traktaten af 5. august 1963 om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 16 af 29. april 1964 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 68 af 6. september 1985, Lovtidende C, meddeles det, at nedennævnte lande med virkning fra de anførte datoer har ratificeret traktaten af 5. august 1963 om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet:

  

 Colombia    17. oktober 1985  

 Argentina   14. november 1986  

Udenrigsministeriet, den 22. marts 1988

F.M.

O.E. MØLLER

Redaktionel note
  • (* 1) Overenskomstens tekst, der alene foreligger på engelsk, kan rekvireres hos udenrigsministeriet