Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum.


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 103 af 18. december 1967 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 93 af 24. oktober 1972, Lovtidende C, meddeles det, at yderligere følgende lande med virkning fra den ud for hvert land angivne dato har ratificeret eller tiltrådt traktaten af 27. januar 1967 om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer:

  

 Cypern.................. 5.juli 1972  

 Laos................... 27. november 1972  

 Belgien................ 30. marts 1973  

 Zambia................. 20. august 1973  

Endvidere har Fiji, til hvis territorium traktatens gyldighed var udstrakt inden opnåelsen af selvstændighed, ved en note af 18. juli 1972 over for U.S.A. som depositarmagt erklæret sig bundet af traktaten.

Udenrigsministeriet, den 14. marts 1974.

F.M.

Eigil Jørgensen.

Officielle noter

Ingen