Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 9. december 1948 om folkedrab.


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 21 af 26. maj 1952 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 71 af 13.august 1969, Lovtidende C, meddeles det, at yderligere følgende lande, med virkning fra de vedføjede datoer, har tiltrådt den af De forenede Nationers generalforsamling den 9. december 1948 vedtagne konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab:

  

 Storbritannien..................... 30. april 1970  

 Tonga.............................. 16. maj 1972.  

Endvidere har Fiji, til hvis territorium konventionens gyldighed var udstrakt, før selvstændighed opnåedes, den 11. januar 1973 meddelt De forenede Nationers generalsekretær, at det anser sig for bundet af konventionen.

Samtidig med den britiske tiltrædelse er konventionens gyldighed i henhold til dennes artikel XII blevet udstrakt til de territorier, for hvilke Storbritannien er ansvarlig.

Yderligere har Storbritannien i forbindelse med tiltrædelsen erklæret, at det ikke kan anerkende de forbehold til artiklerne IV, VII, VIII, IX eller XII, som Albanien, Algeriet, Argentina, Den bjelorussiske socialistiske Sovjetrepublik, Bulgarien, Burma, Indien, Marokko, Mongoliet, Philippinerne, Polen, Rumænien, Spanien, Tjekkoslovakiet, De socialistiske Sovjetrepublikkers Union, Den ukrainske socialistiske Sovjetrepublik, Ungarn og Venezuela har afgivet.

Udenrigsministeriet, den 26. april 1973.

F. M.

Torben Rønne.

Officielle noter

Ingen