Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af ændring i Enkelt Konvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler.


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 73 af 30. juni 1965, nr. 98 af 21. november 1967 og nr. 91 af 12. august 1968, Lovtidende C, af den under De forenede Nationers narkotikakonference i New York den 30 marts 1961 undertegnede Enkelt Konvention om narkotiske midler meddeles, at Kommissionen for narkotiske midler i henhold til konventionens artikel 3 har vedtaget følgende følgende tilføjelse til fortegnelsen over de i bilag I optagne narkotika med virkning fra den anførte dato:

Bexitramid........................... 18.11.1969.

Udenrigsministeriet, den 29. april 1970.

F.M.

Paul Fischer.

Officielle noter

Ingen