Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære angående tilkald af kredsdyrlæger ved mistanke om udbrud af smitsomme husdyrsygdomme m.v.

(Til samtlige dyrlæger)

 

Cirkulære nr. 184 af 28. oktober 1991 angående tilkald af kredsdyrlæger ved mistanke om udbrud af smitsomme husdyrsygdomme m.v. ophæves den 19. oktober 2000.

Fødevaredirektoratet, den 11. oktober 2000

Preben Willeberg

    /Pernille Birk