Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelser om andre landes stilling til konventionen af 12.september 1964 om Det internationale Havundersøgelsesråd.


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 94 af 16. august 1968, Lovtidende C, meddeles det, at yderligere følgende lande med virkning fra de anførte datoer har ratificeret eller tiltrådt den i København den 12. september 1964 undertegnede konvention om Det internationale Havundersøgelsesråd:

Amerikas forenede Stater................18. april 1973

Den tyske demokratiske Republik.........17.februar 1975.

Italien har med virkning fra 17. oktober 1974 opsagt konventionen.

Udenrigsministeriet, den 15. maj 1975.

F. M.

Eigil Jørgensen.

Officielle noter

Ingen