Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 103 af 18.

december 1967 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 71 af 1.

oktober 1987, Lovtidende C, meddeles det, at Afghanistan med

virkning fra den 17. marts 1988 har ratificeret traktaten af 27.

januar 1967 om principper for staters virksomhed ved udforskning og

udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer.

Endvidere har Antigua/Barbuda, til hvis territorium konventionens gyldighed var udstrakt før selvstændighed opnåedes, meddelt, at det anser sig for bundet af konventionen fra datoen for opnåelse af uafhængighed, den 1. november 1981.

Udenrigsministeriet, den 16. maj 1991

F.M.

Ulrik Federspiel

Officielle noter

Ingen