Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i De Forenede Nationers pagt af 26. juni 1945.


Ved kgl. resolution af 5. maj 1967 har Danmark, efter at folketinget den 29. marts 1967 har meddelt sit samtykke dertil, ratificeret den af De forenede Nationers 20. generalforsamling vedtagne ændringer af artikel 109, stk. 1 i De forenede Nationers pagt af 26. juni 1945, som er en følge af de i udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 55 af 7. maj 1965 og nr. 114 af 28. november 1965, Lovtidende C, omhandlede pagtændringer.

Ændringsaktens ordlyd er som følger:

Oversættelse

ÆNDRING AF ARTIKEL 109 I DE FORENEDE NATIONERS PAGT

Generalforsamlingen, som tager i betragtning, at De forenede Nationers pagt er blevet ændret derhen, at antallet af Sikkerhedsrådets medlemmer, som foreskrevet i artikel 23, forøges fra elleve til femten, og at Sikkerhedsrådets beslutninger, som foreskrevet i artikel 27, skal vedtages med ni i stedet for med syv medlemmers jastemmer,

tager i betragtning, at disse ændringer gør det nødvendigt tillige at ændre pagtens artikel 109,

1. beslutter, i overensstemmelse med artikel 108 i De forenede Nationers pagt at vedtage følgende ændring i pagten og forelægge den for De forenede Nationers medlemsstater til ratifikation:

I artikel 109, stk. 1, erstattes ordet »syv« i første sætning med

ordet »ni«;

2. opfordrer samtlige medlemsstater til snarest muligt at ratificere ovennævnte ændring i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige fremgangsmåder.

Akten træder i henhold til artikel 108 i De forenede Nationers pagt i kraft, når 2/3 af medlemmerne i organisationen, derunder alle de faste medlemmer af Sikkerhedsrådet, har ratificeret den.

Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes den 31. maj 1967 hos De forenede Nationers generalsekretær i New York.

Foruden Danmark har følgende lande ratificeret ændringsakten:

Afghanistan, Albanien, Amerikas forenede Stater, Den forenede arabiske Republik, Argentina, Australien, Belgien, Den bjelorussiske socialistiske Sovjetrepublik, Bolivia, Brasilien, Bulgarien, Burma, Canada; Ceylon, Chile, Congo (Kinshasa), Cypern, Dahomey, Den dominikanske Republik, Ecuador, Finland, Gambia, Ghana, Guatemala, Indien, Irak, Iran, Irland, Island, Israel, Jamaica, Jordan. Jugoslavien, Kenya, Republikken Kina (Formosa) (* 1), Laos, Malawi, Malaysia, Malta, Marokko, Mexico, Nederlandene, Nepal, New Zealand, Niger, Nigeria, Norge, Pakistan, Polen, Rumænien, Rwanda, Singapore, Spanien, Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tanzania, Thailand, Tjekkoslovakiet, Trinidad og Tobago, Tunesien, Tyrkiet, Den ukrainske socialistiske Sovjetrepublik, Ungarn, De socialistiske Sovjetrepublikkers Union, Æthiopien, Østrig og Øvre Volta.

Udenrigsministeriet, den 16. august 1967.

Hans Sølvhøj.

Officielle noter

(* 1) Ikke anerkendt af Danmark.