Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 57 af 22. januar 1999 om visse forureninger i fødevarer foretages følgende ændringer:

1. Efter § 8 indsættes:

»§ 8a. Udtagning af prøver til officiel kontrol af indholdet af aflatoksiner i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, skal ske i overensstemmelse med direktiv 98/53/EF.«

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 31. december 2000.

Fødevaredirektoratet, den 14. december 2000

Per H. Kristiansen

/Bodil Thiim Hansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som gennemfører Kommissionens direktiv 98/53/EF af 16. juli 1998 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bestemte forurenende stoffer (EF-Tidende 1998, L 201, s. 93).