Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 72 af 15. august 1977 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 80 af 30. september 1980, Lovtidende C, meddeles det, at yderligere følgende lande med virkning fra de angivne datoer har ratificeret eller tiltrådt konventionen af 14. januar 1975 om registrering af genstande, som sendes ud i det ydre rum:

  

 Nederlandene ..................................... 26. januar 1981  

 Chile ............................................ 17. september 1981  

 Republikken Korea ................................ 14. oktober 1981.  

Udenrigsministeriet, den 28. juni 1982

F.M.

Eigil Jørgensen

Officielle noter

Ingen