Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 5. august 1963 om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 16 af 29. april 1964 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 10 af 23. februar 1981, Lovtidende C, meddeles det, at nedennævnte lande med virkning fra de anførte datoer har tiltrådt traktaten af 5. august 1963 om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet.:

  

 Bangladesh........... 11. marts 1985  

 Seychellerne......... 14. marts 1985.  

Udenrigsministeriet, den 6. september 1985

F.M.

O. E. Møller

Officielle noter

Ingen