Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 72 af 15.

august 1977 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 65 af 28.

juni 1982, Lovtidende C, meddeles det, at yderligere følgende lande

med virkning fra de angivne datoer har ratificeret eller tiltrådt

konventionen af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der

sendes ud i det ydre rum:

 

 Japan            20. juni 1983 

 Den Mongolske Folkerepublik 10. april 1985 

 Pakistan           27. februar 1986 

 Australien          11. marts 1986 

 Folkerepublikken Kina    12. december 1988 

Endvidere har Antigua og Barbuda, til hvis territorium konventionens gyldighed var udstrakt, før selvstændighed opnåedes, den 13. december 1988 meddelt De Forenede Nationers generalsekretær, at man anser sig for bundet af konventionen.

Udenrigsministeriet, den 20. juli 1989

F.M.

O. E. Møller

Officielle noter

Ingen