Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 103 af 18. december 1967 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 97 af 16. oktober 1984, Lovtidende C, meddeles det, at yderligere følgende lande med virkning fra de anførte datoer har ratificeret eller tiltrådt traktaten af 27. januar 1967 om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer:

 

  Bangladesh ................................... 17. januar 1986 

  Benin ........................................ 19. juni 1986 

  Sri Lanka .................................... 18. november 1986. 

Udenrigsministeriet, den 1. oktober 1987

F. M.

O. E. Møller

Officielle noter

Ingen