Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af Overenskomsten af 15. april 1994 om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO)


Efter indhentelse af Folketingets samtykke den 16. december 1994 har

Danmark, i henhold til kongelig resolution af 21. december 1994,

ratificeret den i Marrakech den 15. april 1994 undertegnede

Overenskomst om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Teksten til Overenskomsten af 15. april 1994 om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO) er i sin helhed offentliggjort som bilag til Rådsafgørelse nr. 94/800/EF af 22. december 1994 i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 336 af 23. december 1994, side 3 ff.

Til Overenskomsten om WTO er knyttet et omfattende aftalekompleks, der bl.a. indeholder følgende hoveddele:

- Det nuværende regelsystem for handel med varer (GATT) effektiviseres og suppleres med regelsæt for handel med tjenesteydelser og intellektuel ejendomsret.

- Der gennemføres en omfattende liberalisering af markedsadgangen for såvel industrivarer som landbrugsvarer, som vil føre til en reduktion på gennemsnitligt 40% af det nuværende toldniveau for industrivarer og for landbrugsvarer en reduktion af toldsatser m.v. med 36% af det nuværende beskyttelsesniveau.

- På landbrugsområdet vil der blive gennemført en reduktion af den produktionsafhængige interne støtte til landbruget på 20% og en reduktion af støtten til eksporten på 36% af de hidtidigt anvendte budgetmidler samt en reduktion af den mængde landbrugsvarer, der modtager eksportstøtte, med 21%.

- Der etableres et mere smidigt og effektivt tvistbilæggelsessystem.

Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes sammen med de øvrige EU-medlemslandes og Fællesskabets ratifikationsinstrumenter den 30. december 1994 hos GATT's generaldirektør. Overenskomsten trådte i kraft den 1. januar 1995. WTO og GATT vil foreløbig for en periode på 1 år fra den 1. januar 1995 skulle eksistere sideløbende. Ved Rådets afgørelse nr.

94/800/EF af 22. december 1994 er der truffet beslutning om indgåelse af Overenskomsten på Det Europæiske Fællesskabs vegne; jfr. De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 336 af 23. december 1994, side 1.

Foruden Danmark, de øvrige EU-medlemslande og Det Europæiske Fællesskab har nedennævnte lande tiltrådt overenskomsten:

Amerikas Forenede Stater, Antigua/Barbuda, Argentina, Australien, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Brasilien, Brunei, Canada, Chile, Costa Rica, Elfenbenskysten, Dominica, Den Dominikanske Republik, Filippinerne, Gabon, Ghana, Guyana, Honduras, Hongkong, Indien, Indonesien, Island, Jamaica, Japan, Kenya, Korea, Kuwait, Macau, Malaysia, Malta, Marokko, Mauritius, Mexico, Myanmar, Namibia, New Zealand, Nigeria, Norge, Pakistan, Paraguay, Peru, Rumænien, St. Lucia, St. Vincent og Grenadinerne, Senegal, Singapore, Den Slovakiske Republik, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Sydafrika, Tanzania, Thailand, Den Tjekkiske Republik, Trinidad/Tobago, Tunesien, Tyrkiet, Uganda, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Zambia, Zimbabwe.

Danmarks ratifikation omfatter også Færøerne og Grønland.

Udenrigsministeriet, den 8. juni 1995

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen