Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 72 af 15. august 1977 meddeles det, at yderligere følgende lande med virkning fra de angivne datoer har ratificeret eller tiltrådt konventionen af 14. januar 1975 om registrering af genstande, som sendes ud i det ydre rum:

 

 Tjekkoslovakiet ................................ 26. juli 1977 

 Uruguay ........................................ 18. august 1977 

 Den ukrainske 

 socialistiske 

 Sovjetrepublik ................................. 14. september 1977 

 Ungarn ......................................... 26. oktober 1977 

 Seychellerne ................................... 28. december 1977 

 De socialistiske 

 Sovjetrepublikkers Union ....................... 13. januar 1978. 

 Den bielorussiske 

 socialistiske 

 Sovjetrepublik ................................. 26. januar 1978 

 Schweiz ........................................ 15. februar 1978 

 Jugoslavien .................................... 24. februar 1978 

 Det forenede Kongerige 

 Storbritannien 

 og Nordirland .................................. 30. marts 1978 

 Cuba ........................................... 10. april 1978. 

Udenrigsministeriet, den 4. september 1978.

F. M.

Eigil Jørgensen

Officielle noter

Ingen