Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af ændringer i De Forenede Nationers pagt af 26. juni 1945.


Under henvisning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 61 af 16. august 1967, Lovtidende C, bringes det herved til almindelig kundskab, at den af De forenede Nationers 20. generalforsamling vedtagne ændring af artikel 109, stk. 1 i De forenede Nationers pagt af 26. juni 1945 i medfør af pagtens artikel 108 trådte i kraft for alle medlemmer af De forenede Nationer den 12. juni 1968 efter at være blevet ratificeret af to tredjedele af De forenede Nationers medlemmer, derunder alle de faste medlemmer af Sikkerhedsrådet.

Udenrigsministeriet, den 30. juli 1968.

Poul Hartling.

Officielle noter

Ingen