Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 72 af 15. august 1977 og efterfølgende bekendtgørelse nr. 73 af 4. september 1978, Lovtidende C, meddeles det, at yderligere følgende lande med virkning fra de angivne datoer har ratificeret eller tiltrådt konventionen af 14. januar 1975 om registrering af genstande, som sendes ud i det ydre rum:

 

 Cypern................................................. 6. juli 1978 

 Polen ............................................ 22. november 1978 

 Spanien .......................................... 20. december 1978 

 Peru................................................. 21. marts 1979 

 Forbundsrepublikken Tysk 

 land........................................... 16. oktober 1979 

 Østrig................................................ 6. marts 1980 

Forbundsrepublikken Tyskland har ved deponeringen af sit ratifikationsinstrument meddelt, at konventionens bestemmelser også gælder for Land Berlin.

Udenrigsministeriet, den 30. september 1980

F. M.

Eigil Jørgensen

Officielle noter

Ingen