Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overenskomst af 28. marts 1991 med Namibia vedrørende budgetstøtte til Namibia


Ved noteveksling i Windhoek den 28. marts 1991 er der indgået en

overenskomst mellem Danmark og Namibia ifølge hvilken den danske

regering yder et beløb på 20,6 mio. kr. i budgetstøtte.

Hovedformålet med aftalen er i en overgangsperiode at bistå den nye demokratisk valgte regering med at finansiere underskuddet på statsbudgettet gennem støtte til gennemførelse af en række projekter inden for undervisning og landbrug.

Projektet forventes gennemført i løbet af 1 år (1991).

Udenrigsministeriet, den 8. august 1991

Uffe ellemann-Jensen

Officielle noter

Ingen