Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til læplantning

 

Bekendtgørelse nr. 248 af 11. april 1994 om tilskud til læplantning ophæves den 7. februar 2001. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for tilsagn meddelt inden den 7. februar 2001.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 26. januar 2001

Ritt Bjerregaard

/Søren Sørensen