Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af ændringer i Enkelt Konvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 73 af 30. juni 1965 og nr. 98 af 21. november 1967, Lovtidende C, af den under De forenede Nationers narkotikakonference i New York den 30. marts 1961 undertegnede Enkelt Konvention om narkotiske midler meddeles, at Kommissionen for narkotiske midler i henhold til konventionens artikel 3 har vedtaget følgende ændringer til konventionens bilag med virkning fra den anførte dato:

1. Tilføjelse til fortegnelse over de i bilag I optagne narkotika: Kodoxim.............................. 7.12.1967

2. Tilføjelser til fortegnelse over de i bilag IV optagne narkotika: Acetorphine (3-0-acetyl-tetrahydro-7a- (1-hydroxly-1-methylbuty)-6,14-endoetheno-oripavine

 

  ................................... . 19.2.1968 

 Etorphine (tetrahydro- 

  7a-(1-hydroxy-1-methylbuty)-6,14-endoetheno-oripavine) 

  ..................................... 19.2.1968. 

Udenrigsministeriet, den 12. august 1968.

F.M.

Paul Fischer.

Officielle noter

Ingen