Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum.


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 103 af 18. december 1967, nr. 105 af 12. november 1969 og nr. 107 af 8. december 1970, Lovtidende C, bringes det herved til almindelig kundskab, at yderligere følgende lande med virkning fra den ud for hvert land angivne dato har ratificeret eller tiltrådt traktaten af 27. januar 1967 om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer:

  

 Grækenland................. 19. januar 1971  

 Forbundsrepublikken  

   Tyskland................. 10. februar 1971  

 Italien....................  4. maj 1972  

 Kuwait..................... 20.juni 1972.  

Endvidere har Tonga, til hvis territorium traktatens gyldighed var udstrakt før opnåelsen af selvstændighed, den 22. juni 1972 meddelt U.S.A. som depositarmagt, at Tonga anser sig bundet af traktaten.

Udenrigsministeriet, den 24. oktober 1972. F.M.

Torben Rønne.

Officielle noter

Ingen