Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af ændring i Enkelt Konvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler.


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 73 af 30. juni 1965 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 112 af 3. december 1973, Lovtidende C, vedrørende den under De forenede Nationers narkotikakonference i New York den 30. marts 1961 undertegnede Enkelt Konvention om narkotiske midler meddeles det, at Kommissionen for narkotiske midler i henhold til konventionens artikel 3 har vedtaget følgende ændringer til konventionens bilag med virkning fra den anførte dato:

1. Tilføjelse til fortegnelse over de i bilag I optagne narkotika: Difenoxin (1-(3-cyano-3, 3 diphenylpropyl)-4 phenylisonipecotic acid) 22.3.1974

2. Tilføjelse til teksten i bilag III af følgende nye afsnit: »Præparater af difenoxin, der pr. dosisenhed ikke indeholder mere end 0,5 milligram defenoxin og et kvantum atropinsulfat, der svarer til mindst 5 pct. af dosen af defenoxin«.....22.3.1974.

Udenrigsministeriet, den 6. september 1974.

F.M.

Eigil Jørgensen.

Officielle noter

Ingen