Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 103 af 18. december 1967 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 119 af 25. oktober 1979, Lovtidende C, meddeles det, at yderligere følgende lande med virkning fra de anførte datoer har ratificeret eller tiltrådt traktaten af 27. januar 1967 om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer:

  

 Vietnam ............................................... 20. juli 1980  

 Papua New Guinea.................................... 27. oktober 1980  

 Indien............................................... 18. januar 1982  

 Kina................................................. 12. januar 1984  

 Kenya .............................................. 19. januar 1984.  

Udenrigsministeriet, den 16. oktober 1984

F. M.

O. E. Møller

Officielle noter

Ingen