Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af ændringer i Enkelt Konvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 73 af 30. juni 1965, Lovtidende C, af den under De forenede Nationers narkotikakonference i New York den. 30. marts 1961 undertegnede Enkelt Konvention om narkotiske midler meddeles følgende ændringer til konventionens bilag med virkning fra den anførte dato:

1. Tilføjelser til fortegnelse over de i bilag I optagne narkotika:

 

 Acetorphine (3-0-acetyl-tetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl) 

  -6,14-endoetheno-oripavine)........... 19.10.1966 

 Etorphine (tetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl) 

  -6,14-endoetheno-oripavine)........... 19.10.1966 

 Fentanyl................................. 11.12.1964 

 Metadonintermediat (2-demethylamino-4-cyano-4,4 

  -diphenylbutan)....................... 11.12.1964 

 Moramidintermediat (1,1-diphenyl-2-methyl-3- 

  morpholinopropancarboxylsyre)......... 11.12.1964 

 Noracymetadol............................ 11.12.1964 

 Norpipanon............................... 11.12.1964 

 Petidinintermediat A (1-methyl-4-phenyl-4- 

  cyanopiperidin)....................... 11.12.1964 

 Petidinintermediat B (4-phenyl-piperidin-4- 

  carboxylsyreethylester)............... 11.12.1964 

 Petidinintermediat C (1-methyl-4-phenylpiperidin- 

  -4-carboxylsyre)...................... 11.12.1964 

 Piritramid...............................  2.2.1966 

 2. Ændringer til fortegnelse over de i bilag II optagne narkotika: 

 a) Der tilføjes: 

 Nikokodin................................ 11.12.1964 

 b) Dextropropoxifen udgår................ 11.12.1964 

 3. I fortegnelsen over de i bilag III optagne præparater udgår af 

  afsnit I: 

 præparater af dextropropoxifen........... 11.12.1964 

4. Ændringer i teksten til bilag III med virkning fra 20.1.1967:

 • a) Afsnittene 1 (a) og (b) udgår og erstattes med følgende sætning: »når de er blandet med en eller flere andre ingredienser, og de ikke indeholder mere end 100 milligram narkotisk middel pr. dosisenhed og for udoserede præparater ikke større koncentration end 2,5 pct.«.
 • b) Afsnit 2 erstattes med:

2. Præparater af kokain, der ikke indeholder mere end 0,1 pct. kokain beregnet som kokainbase, og præparater af opium eller morfin, der ikke indeholder mere end 0,2 pct. morfin, beregnet som vandfri morfinbase og blandet med en eller flere andre ingredienser på en sådan måde, at det narkotiske middel ikke let kan genvindes eller i en mængde, der kan være til fare for folkesundheden'.

 • c) I afsnit 3 udgår ordene »Faste doserede«.

Udenrigsministeriet, den 21. november 1967.

F.M.

Paul Fischer.

Officielle noter

Ingen