Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes stilling til traktat af 27. januar 1967 om det ydre rum.


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 103 af 18. december 1967, Lovtidende C, bringes der herved til almindelig kundskab, at underligere følgende lande med virkning fra det ud for hvert land angivne tidspunkt har ratificeret eller tiltrådt traktaten af 27. januar 1967 om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer:

 

 Den forenede arabiske 

  Republik              10. oktober 1967 

 Den mongolske Folke- 

  republik              10. oktober 1967 

 Nigeria                10. oktober 1967 

 Korea                 13. oktober 1967 

 Sierra Leone              25. oktober 1967 

 Den bjelorussiske socia- 

  listiske Sovjet- 

  republik              31. oktober 1967 

 Den ukrainake sociali- 

  stiske Sovjetrepublik        31. oktober 1967 

 Nepal                 22. november 1967 

 Marokko                21. december 1967 

 Polen                 30. januar 1968 

 Mexoco                 31. januar 1968 

 Island                 5. februar 1968 

 Østrig                26. februar 1968 

 Brasilien                5. marts 1968 

 Tyrkiet                27. marts 1968 

 Tunesien                28. marts 1968 

 Parkistan                8. april 1968 

 Rumanien                9. april 1968 

 New Zealand              31. maj 1968 

 Mali                  11. juni 1968 

 Irland                 19. juli 1968 

 Thailand                5. september 1968 

 Den sydafrikanske 

  Republik               8. oktober 1968 

 Syrien                 19. november 1968 

 San Marino               21. november 1968 

 Den dominikanske 

  Republik              21. november 1968 

 Spanien                27. november 1968 

 Irak                  4. december 1968 

 El Salvador              15. januar 1969 

 Ecuador                 7. marts 1969 

 Argentina               26. marts 1969 

 Libanon                31. marts 1969 

 Norge                  1. juli 1969 

 Nederlandene              10. oktober 1969. 

Endvidere har Mauritius' regering meddelt, at Mauritius anser sig for bundet af traktaten med virkning fra datoen for dets uafhængighed den 12. marts 1968.

Udenrigsministeriet, den 12. november 1969.

F.M.

Paul Fischer.

Officielle noter

Ingen