Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes stilling til traktat af 27. januar 1967 om det ydre rum.


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 103 af 18. december 1967 og nr. 105 af 12. november 1969, Lovtidende C, bringes det herved til almindelig kundskab, at yderligere følgende lande med virkning fra den ud for hvert land angivne dato har ratificeret eller tiltrådt traktaten af 27. januar 1967 om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer:

 

 Swaziland                3. juni 1969 

 Venezuela                3. marts 1970 

 Schweiz                18. december 1969 

 Burma                 18. marts 1970 

 Kenya                 11. juni 1970 

 Republikken Kina 

  (Formosa)(* 1)           24. juli 1970 

 Frankrig                5. august 1970 

 Jamaica                 6. august 1970 

 Uruguay                31. august 1970. 

Udenrigsministeriet, den 8. december 1970.

F.M.

Paul Fischer.

Officielle noter

(* 1) Ikke anerkendt af Danmark.