Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af ændring i Enkelt Konvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler.


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 73 af 30. juni 1965, nr. 98 af 21. november 1967, nr. 91 af 12. august 1968 og nr. 37 af 29. april 1970, Lovtidende C, vedrørende den under De forenede Nationers narkotikakonference i New York den 30. marts 1961 undertegnede Enkelt Konvention om narkotiske midler meddeles det, at Kommissionen for narkotiske midler i henhold til konventionens artikel 3 har vedtaget følgende ændringer til konventionens bilag med virkning fra den anførte dato:

1. Tilføjelse til fortegnelse over de i bilag I optagne narkotika: Drotabanol (3,4-dimethoxy-17-methyl- morphinan-6, B, 14-diol)............................ 19. 4.1973

2. Tilføjelse til fortegnelse over de i bilag II optagne narkotika: Proparim (N-(1-methyl-2-piperidonoethyl)

  • -N-2-pyridylpropionamide)................................ 17.11.1971

Nikodikodin.............................................. 19. 4.1973

3. I fortegnelsen over de i bilag III optagne præparater tilføjes i afsnit 1: præparater tilføjes i afsnit 1: præperater af Nikodikodin........................................... 19. 4.1973

4. Ændringer i teksten til bilag III med virkning fra 19.4.1973: Afsnit 3 udgår og erstattes med følgende: »Præparater af difenoxylat, der pr. dosisenhed ikke indeholder mere end 2,5 milligram difwnoxylat, betegnet som base, og et kvantym atropinsulfat, der svarer til mindst 1 pct. af dosen af difenoxylat«.

Udenrigsministereit, den 3. december 1973.

F.M.

Eigil Jørgensen.

fg.

Officielle noter

Ingen